Om företaget

1987 bildades som enskildfirma

1996 ombildades till aktiebolag

2007 utökad med 1 anställd